Đẹp ngỡ ngàng bờ đê quê Nghệ

Đăng ngày 18/03/2017

Đê làng gần như đã trở thành một biểu tượng chứa đựng hồn quê ven sông, ven biển. Với mỗi người con xứ Nghệ, bờ đê đã trở thành niềm thương, nỗi nhớ, là điểm tựa của mỗi tâm hồn tha hương.

%image_alt%
Trên con đê sông Lam này, bao nhiêu đứa trẻ quê đã mê mải một tuổi thơ thôn dã. Những chiều tíu tít thả diều cười vang một triền đê gió lộng… Ảnh: Quốc Đàn.
%image_alt%
dưới gốc gạo già ngày tháng Ba… Ảnh: Quốc Đàn.
Con đê làng cũng là nơi diễn ra bao nhiêu sinh hoạt của người quê. Bà ta, mẹ ta vẫn thường ra đây sàng sẩy, đãi đằng những mùa vàng... Ảnh: Quốc Đàn.
Con đê làng cũng là nơi diễn ra bao nhiêu sinh hoạt của người quê. Bà ta, mẹ ta vẫn thường ra đây sàng sẩy, đãi đằng những mùa vàng… Ảnh: Quốc Đàn.
Mẹ như tạc lên nền trời quê dáng tảo tần đời mẹ...
Mẹ như tạc lên nền trời quê dáng tảo tần đời mẹ… Ảnh: Quốc Đàn.
%image_alt%
Xa xa, có bóng cha gánh củi đi về trong ráng chiều chạng vạng. Ảnh: Quốc Đàn.
%image_alt%
Bao nhiêu người quê đã đi về trên con đê này, qua ngày, qua tháng. Ảnh: Quốc Đàn.
%image_alt%
Ai lớn lên ở quê, lại không từng khắc khoải nhớ một bóng đê làng nhẫn nại, chở che…?. Ảnh: Quốc Đàn.

Quốc Đàn