Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân phường Nghi Hương khóa XX

Đăng ngày 21/07/2022

Sáng ngày 21/7, HĐND phường Nghi Hương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ tư. Đồng chí Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo số 5 thị xã tại phường Nghi Hương; các đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể và các đại biểu HĐND phường cùng dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và những khó khăn đặc thù nhất định, song với sự quan tâm, chỉ đạo của Thị xã, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của MTTQ các tổ chức đoàn thể, UBND phường đã tập trung chỉ đạo, điều hành đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 725 tỷ đồng, đạt 58% KH thị xã giao, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách theo chỉ tiêu pháp lệnh ước đạt 2,1 tỷ đồng, đạt 66,3% chỉ tiêu Thị xã giao, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021; Thu ngân sách theo chỉ tiêu HĐND phường ước đạt 13,9 tỷ đồng, đạt 71,4% KH, tăng 144% so với cùng kỳ năm 2021. Huy động nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng ước đạt 1,6 tỷ, đạt 72,7% KH, tăng 122% so với cùng kỳ năm 2021. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Trong diễn biến của chương trình kỳ họp, các đại biểu đã được nghe và xem xét các báo cáo của UBND phường về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH- ANQP 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 2, HĐND phường khóa XX; Thông báo của UBMTTQ phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, những ý kiến, kiến nghị, đề xuất;

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe ông Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND thị xã- Trưởng đoàn chỉ đạo số 5 Thị xã tại phường Nghi Hương, đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa VI, đồng thời giải trình một số vấn đề cử tri địa phương đang quan tâm; Thường trực HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường, các đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4- HĐND phường khóa XX; Các Ban HĐND phường báo cáo thẩm tra các văn bản phục vụ kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa XX.

Sau khi nghe và xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND- UBND- UBMTTQ; của đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn, thời gian còn lại của buổi sáng, hội nghị đã dành thời gian thảo luận toàn thể tại hội trường.

Trong buổi chiều cùng ngày, HĐND phường Nghi Hương tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung liên quan đến kỳ họp; Chủ tịch UBND phường phát biểu ý kiến và triển khai một số nhiệm vụ thực hiện trước mắt của địa phương; đồng thời, thông qua các Tờ trình và Nghị quyết và biểu quyết Nghị quyết kỳ họp; Tờ trình và Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình và Nghị quyết về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Tờ trình và Nghị quyết về việc xin bổ sung Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022./.

Phan Thành- Tạ Nhật