Kỳ họp thứ 2 HĐND phường Nghi Hòa khóa XVIII

Đăng ngày 06/01/2017

nhoa

Tại kỳ họp, ngoài thông qua 6 báo cáo của HĐND, UBND về  thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, QP- AN năm 2016, thực hiện dư toán thu chi ngân sách; công tác tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND TX khóa V. Kỳ họp còn xem xét và cho ý kiến 3 báo cáo khác.

nhoa1

Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, QP- AN năm 2016 của UBND phường, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường ước đạt trên 228 tỷ đồng, đạt 109,4% kế hoạch. Trong đó nông- lâm- ngư nghiệp ước đạt 29,5 tỷ đồng, Công nghiệp xây dựng đạt trên 123 tỷ đồng; dịch vụ ước đạt trên 135,5 tỷ đồng. Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 36,7 triệu đồng. Thu ngân sách đạt trên 6,462 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, trong năm có 97% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,2% theo tiêu chí mới. Quốc phòng- an ninh luôn được đảm bảo…

nhoa2

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các tờ trình và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN năm 2017… với những nội dung rất cụ thể và thống nhất giao cho các tổ đại biểu HĐND phường giám sát trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện./.

                                                Thanh Bình- Ngọc Ánh