Cửa Lò tổng kết công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu

Đăng ngày 05/01/2017

thidoi

Năm 2016, công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC-SSCĐ được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn TX Cửa Lò quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở đã chủ động triển khai và đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, qua đó đạt kết quả tương đối toàn diện trên cả 5 nội dung về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố QP- AN, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP- AN, xây dựng đời sống văn hóa- xã hội, thực hiện chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

thidoi1

thidoi2

Nổi bật công tác giáo dục, tuyên truyền vận động cán bộ, dảng viên, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn Cửa Lò và bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 đạt loại giỏi.

thidoi3

Tại hội nghị, Ban CHQS TX và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP 2017. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện cụm ATLC – SSCĐ./.

                                                              Thanh Bình- Duy Quý