Hội CCB phường Thu Thủy: Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đăng ngày 06/01/2017

ccbtuy

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội  Cụ Hồ”, nhiệm kỳ qua Hội CCB phường Thu Thủy đã phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội lần thứ V đề ra.

ccbtuy1

ccbtuy2

Tham gia tích cực và thực hiện tốt nhiệm vụ cây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ANCT. Hàng năm, hội đã nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng chính sách trên 800 triệu đồng cho hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, là hội viên đã biết phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch…góp phần nâng cao chất lượng đời sống của hội viên, cũng như phát triển kinh tế – xã hội của phường nhà ngày càng phát triển. Đến nay, toàn Hội có 190 hộ kinh tế khá, giàu, đạt 81,2%, 44 hộ có kinh tế trung bình, đạt 18,8%, không còn hộ nghèo.

ccbtuy3

ccbtuy4

Đại hội cũng đã chỉ ra, những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ trước, cùng nhau thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó tiếp tục đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội CCB phường thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

ccbtuy5

ccbtuy6

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Hội CCB phường khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng thời bầu 8 đại biểu tham dự đại hội Hội CCB Thị xã Cửa Lò trong thời gian tới./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý