Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dâng hương, báo công với Bác tại Kim Liên – Nam Đàn

Đăng ngày 07/01/2017

 Trước anh linh của Người, các đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Thị xã đồng chí Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy Cửa Lò đã nêu lên những kết quả đạt được trong năm 2016. Mặc dầu trong năm qua kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn nhưng tổng giá trị sản xuất toàn Thị xã đạt gần 5,9 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách ước đạt 300,6 tỷ đồng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tin thang 1.00 05 44 09

Tin thang 1.00 05 47 23

Phấn khởi với những kết quả đã đạt được, các đồng chí lãnh đạo Cửa Lò hứa với Bác sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết của toàn dân trong việc khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tươnngr, đạo đức, phong cánh HCM”, gắn với thực hiện NQ TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Tin thang 1.00 06 46 07

Tin thang 1.00 06 51 13

Tin thang 1.00 07 08 01

Trước đó Đoàn cũng đã  dâng hoa, dâng hương khu mộ bà Hoàng Thị Loan- thân mẫu Bác Hồ;  thăm quê Nội, quê Ngoại Bác Hồ, thắp hương tưởng niệm Tổng bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm và tượng đài Xô- Viết Nghệ Tĩnh./.

                                                   Thanh Bình- Duy Quý