Kỳ họp thứ 12 UBMTTQ Thị xã Cửa Lò khóa IV

Đăng ngày 09/01/2014

Năm 2013, UBMTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Thực hiện tốt Chỉ thị 03 CT/TƯ của Bộ chính trị, triển khai học tập Nghị quyết TW 4, NQTW 5, TW6, TW 7 của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị TW 4 (Khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…Các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được mặt trận và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện. Góp phần nâng tổng số gia đình văn hóa trên 9.130 hộ đạt tỷ lệ 91,5%, 56/71 khối được công nhận văn hóa đạt 78,8%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,0%. Bên cạnh đó, công tác vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” năm qua cũng đã được Ban vận động Thị xã triển khai thực hiện tốt và được sự ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, các địa phương trên địa bàn với số tiền thu được 563 triệu 846 ngàn đồng đạt 188%. Hỗ trợ xây mới 8 nhà đại đoàn kết và tu sửa 7 ngôi nhà cho hộ nghèo tổng số tiền 200 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá những mặt hạn chế để đưa ra nhiệm vụ hoạt động cho năm 2014 với 6 nội dung trọng tâm.

Dịp này, có 13 tập thể, 18 cá nhân đã được UBMTTQ các cấp và UBND Thị xã Cửa Lò khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào MTTQ Thị xã năm 2013.