Kế hoạch tổ chức lễ hội đền Vạn Lộc 2014

Đăng ngày 04/01/2014

 

UBND thị xã Cửa Lò vừa triển khai cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức lễ hội đền Vạn Lộc 2014. Theo đó, thời gian tổ chức lễ hội sẽ được tiến hành trong 2 ngày từ 14 đến hết ngày 15/2/2014. Phần lễ sẽ được tiến hành theo nghi thức truyền thống. Phần hội sẽ diễn ra các hoạt động văn nghệ, hội trại, các trò chơi dân gian và thả đèn hoa đăng. Ban tổ chức lễ hội cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành đơn vị trong công tác tuyên truyền cho lễ hội. Đồng thời Ban tổ chức lễ hội đền Vạn Lộc 2014 cũng nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của lễ hội là tưởng nhớ công ơn của thái úy quận công Nguyễn Sư Hồi và các vị công thần, đáp ứng nguyện vọng văn hóa tâm linh của nhân dân vùng biển Cửa Lò. Phát huy tính sáng tạo văn hóa nghệ thuật và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động của lễ hội phải đa dạng, phong phú, an toàn và tiết kiệm. Cũng thông qua lễ hội để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng đến du khách thập phương.

.
Theo: Thanh Vân