Họp ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng ngày 04/01/2014

 

Năm qua, các phong trào xây dựng gương Người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khối văn hóa, đơn vị văn hóa được các cấp ngành và mọi tầng lớp nhân dân thị xã hưởng ứng tích cực. 57/71 khối xóm đạt văn hóa, chiếm tỷ lệ gần 79%, trên 91% gia đình văn hóa. Phát huy được khối đại đoàn kết trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo thông qua nguồn quỹ vì người nghèo 543 triệu đồng.

Tại cuộc họp, ban chỉ đạo cũng chỉ ra những tồn tại, chưa khắc phục được. Đó là việc xây dựng gương người tốt, việc tốt còn chung chung, có đến 102 hộ sinh con thứ 3, việc cưới, tang vẫn còn nặng thủ tục, công tác chỉ đảo của cán bộ văn hóa ở cơ sở còn hạn chế. Chính vì vậy, trong năm 2014, thị xã cần khắc phục những vấn đề trên để phấn đấu đưa tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92% và khối văn hóa đạt 83%.