Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng ở Cửa Lò

Đăng ngày 23/03/2014

 

Sau khi nghe thị xã Cửa Lò báo cáo những kết quả đạt được và tồn tại trong năm 2010, Đoàn cán bộ Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ an và trường THPT Cửa Lò 1.
Đ/c Lê Văn Ngọ – Trưởng đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh kết luận: Năm 2010, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã có kế hoạch và các văn bản thực hiện đúng với yêu cầu của tỉnh. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được chú trọng. Việc giáo dục quốc phòng tại các trường Đại học, Cao đẳng, THPT đạt kết quả tốt. Đ/c Lê Văn Ngọ cũng đwa ra 1 số định hướng để thị xã thực hiện trong năm 2011, nhất là khắc phục các thiếu sót, tồn tại trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh.

Theo: Hữu Lương