Khối 6 – Phường Nghi Hương: Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam

Đăng ngày 11/11/2014

Khối 6 phường Nghi Hương hiện có 126 hộ, 459 khẩu, trong những năm qua Chi bộ và nhân dân trong khối đã khắc phục khó khăn đẩy mạnh các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng khu phố văn minh. Năm 2014, tổng giá trị sản xuất toàn phường đạt 16 tỷ 500 triệu đồng, thu nhập bình quân trên 28 triệu đồng/người/năm. Toàn khối hiện có 9 hộ đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc, trên 91% gia đình đạt gia đình văn hóa. Đây cũng là tiền đề để trong thời gian tới khối 6 tiếp tục phấn đấu giữ vững là đơn vị văn hóa. 

Dịp này, UBMTTQVN Thị xã Cửa Lò đã trao quà cho ban công tác mặt trân khối 6 và UBND Thị xã tặng 5 suất quà cho 5 hộ nghèo của khối./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật