Khối 3 – Phường Nghi Hương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đăng ngày 18/11/2016

k3h

Trong những năm qua, tầng lớp nhân dân trong khối 3 đã đoàn kết xây dựng khối văn hóa đạt được nhiều thành tựu. Tổng thu nhập toàn khối đạt 32,4 tỷ đồng.

k3h1

Thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,5%. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hàng năm có 90,4% gia đình được công nhận văn hóa, khối giữ vững được danh hiệu đơn vị văn hóa.

k3h2

Từ năm 2015 đến nay, toàn khối đã vận động được 1.300 ngày công, xây dựng được 3 công trình thiết yếu, bình quân mức vận động đạt 180.000 đồng/người.

k3h3

k3h4

Dịp này, ban công tác mặt trận khối 3 đã biểu dương 22 gia đình văn hóa xuất sắc, có nhiều đóng góp cho phong trào chung của khối.

Thanh Vân – Duy Quý