Quỹ tym Cửa Lò giải ngân gần 40 tỷ đồng

Đăng ngày 18/11/2016

tym

Từ đó, Quỹ TYM Cửa Lò lập kế hoạch huy động đủ nguồn vốn để giúp các thành viên có tiền đầu tư vào phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó từ đầu năm 2016 đến nay Quỹ TYM Cửa Lò đã giải quyết cho hơn 2000 lượt thành viên vay với số tiền gần 40 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ TYM Cửa Lò còn phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các lớp tập huấn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng vốn vay hiệu quả cho các thành viên. Điều này đã góp phần giúp nhiều thành viên đầu tư sản xuất, kinh doanh nâng cao cuộc sống gia đình.

Ngoài ra, Quỹ TYM Cửa Lò còn huy động tiền nhàn rỗi trong các thành viên để gửi tiết kiệm được 8,7 tỷ đồng và phát triển mới 150 hội viên, nâng tổng số thành viên của Quỹ lên 2050 người.

Hữu Lương