Khai mạc kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân TX Cửa Lò Khóa III

Đăng ngày 23/03/2014

 

Tại phiên khai mạc này, Hội đồng TX Cửa Lò đã nghe báo cáo kết quả kinh tế – xã hội năm 2010, nhiệm vụ và giải pháp năm 2011. Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, dự toán ngân sách năm 2011. Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri..
Năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế TX đạt 19,1% .Tổng giá trị sản xuất đạt 1 ngàn 589 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2009. Trong đó các ngành dịch vụ – thương mại đạt tốc độ tăng trưởng khá, doanh số tăng 23,9%; Công nghiệp xây dựng tăng 18,5%; Ngành nông lâm- ngư nghiệp cũng đạt tốc độ tăng trưởng khá. TX Cửa Lò tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội…Tổng thu ngân sách đạt gần 226 tỷ đồng đạt hơn 212% dự toán HĐND TX giao, tăng 98% so với năm 2009. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm đạt kết quả không cao, chuyển dịch lao động, du nhập nghề mới, phát triển nghề và làng nghề còn nhiều hạn chế, việc thực hiện chủ trương “5 không” có lúc còn chưa tốt. Đặc biệt là an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp…
Vấn đề đặt ra trong kỳ họp lần này mà các đại biểu tập trung thảo luận để xem xét quyết nghị đó là: Phát triển dịch vụ du lịch; Xây dựng cơ sở hạ tầng; Thu chi ngân sách; Quốc phòng an ninh và cải cách hành chính. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18- 19%./.

Theo: Thanh Bình