Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành kiểm sát cho 2 Đ/c lãnh đạo cao nhất của Thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 23/03/2014

 

Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An đã thừa uỷ quyền của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Tối cao trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành kiểm sát cho 2 Đồng chí: Hoàng Đức Cường-Bí thư Thị uỷ-Chủ tịch HĐND thị xã và Lê Minh Thông-Tỉnh uỷ viên-Phó Bí thư Thị uỷ-Chủ tịch UBND thị xã. Việc trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành kiểm sát cho 2 Đ/c lãnh đạo cao nhất của Thị xã Cửa Lò là sự ghi nhận của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đối với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Theo: Khắc Giang