Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp UV UBND thị xã tháng 9 năm 2022.

Đăng ngày 20/09/2022