Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo tỉnh Nghệ An năm 2022

Đăng ngày 20/09/2022

Sáng ngày 20/9, tại thị xã Cửa Lò, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ Ban tuyên giáo trên địa bàn toàn tỉnh.Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày (từ 20 đến 21/9), gần 300 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trưởng, Phó ban, chuyên viên Ban tuyên giáo đến từ 21 huyện, thành, thị và đảng ủy trực thuộc, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Phó giám đốc Trung tâm chính trị các huyện, thành, thị; các đồng chí là Trưởng ban tuyên giáo, báo cáo viên cấp xã, phường thị trấn đã được tiếp thu các chuyên đề quan trọng, gồm: Tình hình thế giới và khu vực, những yêu cầu đặt ra cho hoạt động thông tin đối ngoại trong bối cảnh mới; Một số vấn đề cần quan tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Chuyên đề: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và Chuyên đề: Tổng quan về chuyển đổi số và chuyển đổi số tại địa phương.

Lớp tập huấn được tổ chức là nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh kịp thời cập nhật những thông tin mới, đồng thời nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác của mình, từng bước đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần tạo ra môi trường tư tưởng lành mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương…/.

Phan Thành- Tạ Nhật