Kết luận của Chủ tịch UBND Cửa Lò: Doãn Tiến Dũng về các giải pháp đảm bảo nguồn điện mùa du lịch 2023.

Đăng ngày 22/06/2023