Nhà hát kịch Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật 02 vở kịch ngắn tại Cửa Lò.

Đăng ngày 22/06/2023