Kế hoạch tuyên truyền cuộc thi “ Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam”

Đăng ngày 22/05/2014

Mục đích của việc ban hành kế hoạch nói trên là nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân về lịch sử, vai trò, vị trí, chiến lược, những kiến thức cơ bản về các vấn đề liên quan đến biển đảo của Việt Nam; Về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đặc biệt là chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Qua đợt tuyên truyền tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2014 lần này cũng nhằm khơi dậy và vun đắp lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; Ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia của mỗi người dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; qua đó tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

Công văn nói trên cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi tại các Trường Trung học phổ thông, Đại học, Cao đẳng, Trung tâm giáo dục thường xuyên và tuyên truyền, phát động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi 1 cách tích cực, hào hứng và đạt hiệu quả cao

Dự kiên, cuộc thi“ Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2014 sẻ diễn ra từ ngày 01/9/2014-12/10/2014; Sau đó tổng kết và trao giải trong khoảng thời gian từ 12/10-30/10/2014.

Ban tổ chức cuộc thi sẻ trao 1 giải nhất và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh; Trao 2 giải nhì, 3 giải 3 và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh có kết quả thi đạt chất lượng cao.

  Khắc Giang