Hướng dẫn phân loại công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2010

Đăng ngày 25/03/2014

Hai tiêu chuẩn lớn mà Liên đoàn LĐ Thị xã Cửa Lò hướng dẫn các công đoàn cơ sở phải căn cứ để chấm điểm, đánh giá là:  Công đoàn cơ sở đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, tham gia quản lý đơn vị và Tổ chức, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động công đoàn.

Theo đó,  Liên đoàn lao động Cửa Lò yêu cầu các tổ chức công đoàn cơ sở phải tổ chức họp đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh theo các tiêu chí như:  Công đoàn cơ sở vững mạnh đạt từ 90 điểm trở lên; Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc đạt từ 96 điểm trở lên, đồng thời không vi phạm các điều kiện như: Không có tai nạn lao động và sự cố cháy nổ nghiêm trọng gây chết người; Không có đoàn viên, CBCCLĐ vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và tất cả các nội dung, phần việc ở tiêu chuẩn 1 đều không bị điểm 0.

Theo: Khắc Giang