Họp Uỷ viên UBND thị xã tháng 12 năm 2023

Đăng ngày 13/12/2023

Chiều ngày 13/12, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã chủ trì họp Ủy viên UBND thị xã phiên tháng 12 năm 2023. Dự phiên họp có đại diện Ban dân vận, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các phường.

Một trong những nội dung được phiên họp tập trung nghe và cho ý kiến là tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sau khi nghe báo cáo chung, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu phòng quản lý đô thị bám vào nhiệm vụ của tỉnh giao, rà soát các dự án đã, đang được gia hạn thực hiện, còn các dự án chưa thực hiện thì phải có giải pháp cụ thể. Xác định các dự án cần kiểm tra, thời điểm kiểm tra; các dự án vi phạm quy hoạch thì cần có giải pháp xử lý. Đối với các công trình do tỉnh và các ban ngành tỉnh làm chủ đầu tư thì báo cáo kết quả triển khai, khó khăn vướng mắc về xử lý tái định cư, phương án đền bù GPMT..; đối với các dự án dân sinh thì cũng rà soát lại các vướng mắc khó khăn đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý.

Tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe về kế hoạch chỉnh trang đô thị, theo đó yêu cầu các phường cần báo cáo sớm về bổ sung quy hoạch các điểm dịch vụ phục vụ du lịch như bãi giữ xe, hệ thống tắm tráng, check in, quản lý xe điện, mô tô nước. Có cơ chế quản lý giá cả, yêu cầu xe điện lắp đồng hồ, triển khai các hoạt động của chi hội xe điện các phường..

Hội nghị cũng đã dành thời gian để nghe và cho ý kiến cho những nội dung khác.

Nguyễn Hương – Ngọc Ánh