Cửa Lò tổng kết công tác Quốc phòng và an ninh năm 2023

Đăng ngày 13/12/2023

Sáng ngày 13/12, Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng và an ninh; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; cụm an toàn làm chủ; công tác phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Lê Như Cương – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An; đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, BCH quân sự, Công an thị xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy, Hải đội 2 Biên phòng và đại diện Đảng ủy, UBND, Công an, BCH quân sự các phường, trường học trên địa bàn.

Năm 2023, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Cửa Lò đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang thị xã và các ban, ngành, cơ quan, các phường khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về công tác Quốc phòng và an ninh. Tập trung xây dựng tiềm lực Khu vực phòng thủ, củng cố nền Quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận An ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh xây dựng và hoạt động phòng thủ, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến vùng biển. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị và du khách về tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn. Thị xã cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách xã hội, hậu phương quân đội. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng đúng quy định. Tích cực tham gia các hội thi, hội thao đạt thành tích cao.

Về công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ trong năm 2023 đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên 7/7 cơ sở và 2/2 cụm  an toàn làm chủ đạt vững mạnh.

Năm 2023, công tác phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định số 03/2019 NĐ-CP của Chính phủ cũng được triển khai thực hiện tốt. Theo đó, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn đã tập trung nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự và công tác quốc phòng, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp về đảm bảo an ninh trật tự và nhiệm vụ quốc phòng mang tính chiến lược. Qua đó, tạo chuyển biến sâu sắc trong từng lực lượng, cấp ngành, địa phương, mở rộng trên nhiều lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng.

Trong năm 2023, thị xã Cửa Lò đã nâng cao và phát huy tốt vai trò, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm đã hoàn thành tốt các tiêu chí xây dựng phường, cơ quan, cơ sở giáo dục điển hình, xây dựng thị xã điển hình và duy trì, phát triển các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. ..

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong năm 2023, các đại biểu còn tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác Quốc phòng và an ninh; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; cụm an toàn làm chủ; công tác phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy, BCH quân sự thị xã đã tổ chúc ký kết chương trình phối thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh năm 2024 với UBMTTQ VN thị xã và các tổ chức đoàn thể, đơn vị liên quan.

Công an thị xã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức ký cam kết giữa Công an thị xã với Chủ tịch UBND 7 phường về thực hiện công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Dịp này, tập thể Dân quân tự vệ – BCH quân sự phường Nghi Thủy vinh dự được Quân khu IV tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng; UBND thị xã khen thưởng cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng – An ninh, 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ và 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường năm 2023.  Công an tỉnh cũng khen thưởng cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

     Hữu Lương – Ngọc Ánh