Họp BTV phiên thường kỳ tháng 11/2023

Đăng ngày 29/11/2023

Đẩy nhanh đấu giá, xây dựng kế hoạch để quản lý, khai thác có hiệu quả phía Đông đường Bình Minh là một trong những kết luận quan trọng của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò  tại phiên họp thường kỳ tổ chức vào sáng ngày 29/11. Dự hội nghị có các đồng chí chuyên viên các Ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi Cửa Lò; Các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, Phó CT UBND thị xã, Chánh văn phòng HĐND – UBND thị xã, Văn phòng Thị ủy cùng các trưởng các phòng và cơ quan liên quan. 
Phiên họp lần này tập trung vào nghe và cho ý kiến 05 nội dung quan trọng liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ KT- XH , QP – AN, công tác xây dựng Đảng năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Điều chỉnh phương thức đầu tư khu chia lô phục vụ kinh doanh ăn uống tại phường Nghi Hòa và khu ẩm thực phường Nghi Thu. Kết quả triển khai, thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021- 2025. Nghe kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023; Định  hướng các nội dung chuẩn bị kỳ họp cuối năm, HĐND thị xã khóa VI. Nghe và cho ý kiến kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hệ thống chính trị thị xã năm 2023, kế hoạch năm 2024. Lấy phiếu tín nhiệm cho các đồng chí Bí thư, Phó BT Thị ủy.
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mặc dầu gặp nhiều khó khăn, bất lợi nhưng toàn hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo,hoàn thành triển khai giải tỏa ki ốt khu lâm viên phía đông đường Bình Minh, kích hoạt và tổ chức hoạt động kinh doanh phía tây đường Bình Minh; Hoạt động du lịch bài bản hơn với việc đổi mới quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, cấp mới 278 xe điện 4 bánh, hoạt động xe điện, mô tô nước theo chủ trương mới; Huy động các nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhiều dự án lớn… Nhờ đó, 23/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết HĐND thị xã giao đạt và vượt. Tổng GTSX năm 2023 ước đạt 11.628 tỷ đồng,đạt 90,7% kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 10,1% so với năm 2023; Trong đó, dịch vụ ước đạt 4.780 tỷ đồng, Công nghiệp – xây dựng ước đạt 6.219 tỷ đồng, Nông – Lâm – Ngư ước đạt 628 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách ước đạt 403,9 tỷ đồng. Văn hóa – xã hội luôn được chú trọng và có nhiều đổi mới; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; Hệ thống chính trị được củng cố, nội bộ đoàn kết thống nhất cao; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên…
Năm 2024 là năm quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, chính vì thế, phiên họp lần này đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, nhất là thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh giành cho thị xã phấn đấu đưa tốc độ tổng GTSX tăng lên 11 – 12% so với năm 2023.
Qua phần thảo luận, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, BT Thị ủy Cửa Lò yêu cầu các bản, ngành liên quan quan tâm và đưa nội dung đời sống dân sinh, nhất là vấn đề môi trường, hạ tầng xã hội bổ sung vào báo cáo; Giải pháp để xóa hộ nghèo, cận nghèo và đưa vào chỉ tiêu từng phường; Huy động nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng. Quan tâm đến xây dựng điểm đến. Giải pháp việc làm, tăng thu nhập, tăng thu nguồn ngân sách. Đối với công tác Đảng: Nâng cao vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo  thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Và một nhiệm vụ trọng điểm được đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh, đó là: Đẩy nhanh tiến độ đấu giá, xây dựng kế hoạch để quản lý, thu hút đầu tư dự án quy hoạch phía Đông đường Bình Minh. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định với quản lý hoạt động du lịch, khai thác có hiệu quả khu vực phía đông đường Bình Minh…
Hội nghị cũng đã dành thời gian để nghe và cho ý kiến các nội dung quan trọng khác.
Đàm Hiền – Ngọc Ánh