Cửa Lò: Tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11 năm 2023

Đăng ngày 30/11/2023

Sáng ngày 30/11, Ban tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11 năm 2023. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo thị xã, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Các đồng chí chuyên viên Ban tuyên giáo thị uỷ, Trung tâm Chính trị thị xã; Báo cáo viên các Chi bộ trực thuộc Thị uỷ; Bí thư Chi bộ các khối; Đại diện hội khuyến học, hội giáo chức thị xã cùng dự.

 5 nội dung quan trọng được đồng chí Hoàng Thị Hải Yến– Phó Ban Tuyên giáo Thị uỷ truyền đạt tới các đại biểu tham dự, đó là: Báo cáo tình hình xung đột Israel và phong trào vũ trang Hamas; Tình hình kinh tế, xã hội thị xã Cửa Lò  trong năm 2023, kế hoạch phát triển năm 2024; Những điểm mới trong các quy định số 25-QĐ/TU ngày 27/10/2023 của BTV Tỉnh uỷ Nghệ An về chế độ khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên và trong Quy định số 27-QĐ/TU ngày 30/10/2023 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị 07 ngày 6/10/2023 của BTV Thị uỷ Cửa Lò về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng các cấp trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Hội nghị cũng được nghe  đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo thị xã, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã định hướng tuyên truyền tháng 12.

Nắm bắt, tiếp thu những thông tin sẽ giúp cho đội ngũ báo cáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ  chính trị được giao.

                                            Nguyễn Hương – Tạ Nhật