Hội thảo khoa học quốc gia: “ Dạy học khoa học tự nhiên và Hoá học phát triển năng lực học sinh”

Đăng ngày 30/07/2023

Sáng ngày 30/7, tại thị xã Cửa Lò, Hội Hóa học Việt Nam phối hợp với Hội Hóa học tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo quốc gia “Dạy học khoa học tự nhiên và hóa học phát triển năng lực học sinh” nhằm để trao đổi những nghiên cứu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 và SGK mới; Trao đổi những kinh nghiệm thực tế dạy học môn Hóa học và KHTN đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực học sinh. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Hội hóa học Việt Nam; Hội hóa học tỉnh Nghệ An; Trường đại học Vinh; tác giả các bộ sách giáo Khoa tự nhiên và Hóa học; các chuyên gia về phương pháp dạy học Khoa học tự nhiên và Hóa học đến từ các trường Đại học lớn như: đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh…và hơn 100 Nghiên cứu sinh, giáo viên phổ thông bộ môn Hóa học đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước và tỉnh Nghệ An.

Với nhiều báo cáo tham luận từ các nhà quản lý, nhà khoa học, các cán bộ giảng viên, giáo viên của các trường Đại học trong cả nước, hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng dạy học các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là bộ môn Hoá học ở một số trường THPT, trong đó nhấn mạnh đến thực trạng dạy học thực hành, thí nghiệm và hoạt động trải nghiệm, đây là nội dung đặc trưng và đặc biệt được quan tâm trong chương trình giáo dục Phổ thông 2018. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học hiện nay cũng như khi chính thức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Từ những nội dung của các tham luận và những ý kiến trao đổi trực tiếp của các đại biểu tham dự, Hội thảo đã tìm ra những biện pháp giải pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học có hiệu quả, chỉ ra trách nhiệm và nghĩa vụ của các nhà khoa học, của mỗi giáo viên, của tổ chuyên môn và các nhà quản lý. Đồng thời, Hội thảo cũng là cơ hội để đưa lí luận vào thực tiễn dạy học và lấy thực tiễn để soi rọi và làm sáng tỏ, bổ sung, khẳng định tính đúng đắn cho lí luận dạy học; từng bước thực hiện đáp ứng yêu cầu chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đối với bộ môn Hoá học nói riêng và các môn khoa học tự nhiên nói chung./.

Phan Thành- Duy Quý