Cửa Lò sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ThU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy 

Đăng ngày 28/07/2023

Chiều ngày 28/7, Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị sơ kết  1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ThU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn thị xã. Các đồng chí: Hà Thị Thu Hoài – Trưởng phòng  khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Dung – Phó Giám đốc BHXH Nghệ An cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức đoàn thể thị xã, Bí thư Đảng ủy các phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò tham dự. Đồng chí Lê Thanh Long  – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Trần Thị Thanh Thủy — Ủy viên BTV, trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã đồng chủ trì.
Kết quả nổi bật nhất qua 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Thị ủy đó là đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày một mở rộng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt; việc giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT được triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Đến thời điểm này toàn thị xã Cửa Lò có 1320 trường hợp tăng mới tham gia BHXH tự nguyện, 500 người tăng mới tham gia BHYT hộ gia đình.
Kết quả này thể hiện sự vào cuộc một cách quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị ở thị xã Cửa Lò. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của Chính sách BHXH, BHYT. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.  Tổ chức bộ máy của BHXH thị xã được kiện toàn và chất lượng hoạt động từng bước được nâng cao; công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được đẩy mạnh…
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung  đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm qua, đồng thời thảo luận và thống nhất đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Phát  biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Dung – Phó Giám đốc BHXH Nghệ An đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đưa ra một số định hướng để thị xã Cửa Lò triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Thị ủy cũng như các chính sách về BHXH, BHYT trong thời gian tới.
Dịp này, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ năm 2021 – 2022; Đồng thời, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò cũng khen thưởng cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/ThU, ngày 30/3/2022.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh