Hội phụ nữ thị xã Cửa Lò:Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015

Đăng ngày 10/04/2015

pn

pn1

pn2

pn3 5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Hội phụ nữ thị xã Cửa Lò đã thu được nhiều kết quả tốt. Trên lĩnh vực kinh tế, chị em đã mạnh dạn đầu tư vào các ngành nghề chế biến hải sản, dịch vụ du lịch, buôn bán nhỏ, phát triển ngành nghề tiểu tiểu thủ công nghiệp. Nhờ đó, đời sống của chị em được nâng lên, tỷ lệ gia đình phụ nữ đói nghèo từ 7% năm  2011 nay giảm còn 4,5%.

Cùng với thi đua phát triển kinh tế, chị em phụ nữ Cửa Lò còn tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào dân vận khéo,Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương”. Đặc biệt, phong trào có ý nghĩa sâu sắc và thu hút đông đảo chị em tham gia nhất đó là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ việc triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua đã góp phần đưa tổ chức Hội ngày một vững mạnh.

pn6

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, Hội nghị còn thảo luận, thông qua các kế hoạch, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Dịp này, Thị xã Cửa Lò cũng đã tuyên dương 8 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2015.

        Hữu Lương – Ngọc Ánh