Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các Đảng bộ, chi bộ

Đăng ngày 10/04/2015

d

 

Sau khi triển khai kế hoạch tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thị ủy Cửa Lò đã chọn 3 đơn vị để chỉ đạo đại hội điểm là Đảng bộ Nghi Thu, Đảng bộ quân sự Thị xã, chi bộ trường THPT Cửa Lò. Trong thời gian từ ngày 25/3 đến ngày 8/4/2015, các đảng bộ, chi bộ đã tiến hành đại hội. Nhìn chung tất cả các tổ chức cơ sở đảng được chọn đại hội điểm đều tiến hành 4 nội dung theo chỉ thị số 36 – CT/TW của Bộ chính trị. Hầu hết đại biểu tham dự đại hội có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thể hiện rõ trách nhiệm người đại biểu, và đã bầu được cấp ủy đạt tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, tại hội nghị này, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm chỉ ra những hạn chế trong đại hội điểm các Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qua đó sẽ giúp thị ủy có những điều chỉnh, những kinh nghiêm để chỉ đạo, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật