Hội phụ nữ Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ công tác hội

Đăng ngày 14/05/2015

thPN3

Hơn 100 học viên là Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ các phường, chi hội trưởng Hội phụ nữ 71 khối dân cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò tham dự. Trong thời gian 1 ngày, các học viên được quán triệt chức năng, nhiệm vụ công tác hội; Quy trình xây dựng tổ nhóm và quản lý hoạt động tiết kiệm trong tổ chức Hội phụ nữ. Ngoài ra, Hội phụ nữ thị xã Cửa Lò còn quán triệt nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội cũng như một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của thị xã Cửa Lò năm 2015.

thPN1

Mục đích của lớp tập huấn là giúp đội ngũ cán bộ hội cơ sở nắm rõ kiến thức nghiệp vụ công tác hội. Đặc biệt, việc hướng dẫn  cách xây dựng, quản lý hoạt động tổ nhóm tiết kiệm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chương trình giúp nhau phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống cho chị em.

Hữu Lương