Hội nông dân TX Cửa Lò: Tổng kết công tác Hội năm 2015 và triển khai nhiêm vụ năm 2016.

Đăng ngày 18/12/2015

hnd

Năm 2015, Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như định hướng cho hội viên trong việc phát triển kinh tế nên đời sống của hội viên hội nông dân Cửa Lò ngày càng được cải thiện. Các phong trào nông dân như: thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo…được các cấp hội thực hiện tốt. Năm qua, có 3.750 hộ đăng ký hộ SXKD giỏi các cấp, trong đó, có 11 hộ đạt hộ SXKD giỏi cấp Trung Ương, 34 hộ đạt SXKD giỏi cấp tỉnh; Xây dựng được 7 mô hình kinh tế cho thu nhập cao; Tổ chức 28 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 1.350 lượt hội viên nông dân; Tổ chức 2 lớp học thuyền máy trưởng cho 52 hội viên là ngư dân…  Bên cạnh đó công tác ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được Hội thực hiện tốt, hiện tại tổng số dư nợ của Hội là trên 45 tỷ đồng với trên 1.780 hộ được vay vốn để phát triển kinh tế.

Tại hội nghị các đại biểu đã cũng nhau thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phong trào của Hội nông dân năm 2016.

hnd1

hnd2

Dịp này, đã có 12 tập thể, 13 cá nhân được UBND TX Cửa Lò và Hội nông dân TX đã tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội  năm 2015./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật