Cửa Lò tổng kết công tác tài nguyên, môi trường 2015

Đăng ngày 18/12/2015

 tn

Trong năm 2015, Cửa Lò đã tiến hành giao đất cho 118 hộ gia đình, cá nhân đấu giá đất; Tiếp nhận và xử lý trên 1600 hồ sơ thế chấp, gần 1700 hồ sơ xóa thế chấp vay vốn; Lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư cho 15 công trình, dự án với tổng diện tích là trên 15,5 ngàn m2..Bên cạnh đó, Cửa Lò cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng bảng giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất; Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công tác thống kế – kiểm kê đất đai; Công tác ban hành văn bản quản lý nhà nước, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Thanh kiểm tra..Đặc biệt, công tác quản lý môi trường, tài nguyên khoảng sản, tài nguyên nước, biển, hải đảo và biển đổi khí hậu đã được Cửa Lò tăng cường một bước. Trong năm đã vận động, triển khai cho 100 % nhà hàng, ki ốt biển thùng đựng rác theo quy định; Sắp xếp, xóa bỏ 9 điểm tập kết rác trên các trục đường Bình Minh và các điểm dân cư gây mất mỹ quan..

tn1

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thị xã đã khen thưởng cho 1 số tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tài nguyên- môi trường 2015.

Khắc Giang-Ngọc Ánh