Hội nông dân TX Cửa Lò quán triệt Nghị quyết của BCH Trung ương khóa VII về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Đăng ngày 05/12/2019

Sáng ngày 5/12, Ban thường vụ Hội nông dân thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của BCH Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

nd

Trong thời gian 01 buổi, hơn 110 cán bộ Hội nông dân thị xã và cơ sở đã được bà Nguyễn Thị Hải- Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh Nghệ an truyền đạt một số nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội khóa VII, đó là: Nghị Quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ nông dân nghề nghiệp”; Nghị Quyết 05 về “ Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân Việt Nam”; Nghị Quyết 06 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Một số nội dung chính trong Đề án của BCH Hội nông dân tỉnh Nghệ an “Hội nông dân tham gia tham gia phát triển tổ hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019-2023”.

nd4

nd3

Lớp tập huấn nhằm giúp các hội viên Hội nông dân thị xã nắm vững và hiểu rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của 03 Nghị quyết, đề án. Với mục tiêu, mỗi hội viên sẽ trở thành các tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên tại đơn vị mình, nhằm tạo sự tin tưởng, thống nhất về ý chí, hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 03 Nghị quyết, đề án đã đề ra./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật