Đoàn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể làm việc tại Cửa Lò

Đăng ngày 05/12/2019

Sáng ngày 5/12, đoàn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể do đ/c Hoàng Thị Khánh – Phó trưởng Ban QLDT Tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thị xã Cửa Lò.

ds

ds1

ds2

Theo chương trình làm việc, Đoàn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Tỉnh Nghệ An sẽ có chương trình làm việc tại Thị xã Cửa Lò trong thời gian từ ngày 5/12 đến ngày 11/12/2019. Trong thời gian này, đoàn sẽ kiểm tra tại 7/7 phường với các nội dung được quy định tại Điều 5, Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Theo số liệu kiểm kê năm 2013, Cửa Lò có 47 di sản, trong đó phong tục tập quán 8, Ngữ văn dân gian 13, Tri thức dân gian 4, Nghề thủ công truyền thống 5, Lễ hội truyền thống 5, Nghệ thuật trình diễn dân gian 1, Tiếng nói chữ viết 8.

ds3

ds4

Để làm tốt việc kiểm kê, UBND Thị xã chỉ đạo các phòng, ban ngành chuyên môn, và các phường làm tốt công tác chuẩn bị, giúp cho đoàn Đoàn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Tỉnh Nghệ An đạt kết quả cao./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật