Hội nông dân Thu Thủy có trên 110 hộ có thu nhập cao trong lĩnh vực kinh doanh du lịch

Đăng ngày 12/04/2018

“Đoàn kết, cộng sự, trí tuệ và phát triển” là chủ đề của Đại hội đại biểu hội nông dân phường Thu Thủy  lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12/4/2018.

img_4519

Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân Thu Thủy đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch như: Tỷ lệ kết nạp hội viên đạt trên 57%, năm 2012 tỷ lệ hộ SXKD giỏi  có 198 hộ, đến năm 2017 tăng lên 308 hộ, đạt tỷ lệ 96,3%.

img_4586

img_4562

img_4523

Đặc biệt là phát huy thế mạnh của địa phương, 110 hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch, 16 hộ chuyên làm nghề nuôi giữ hải sản, cho thu nhập từ 100 – 450 triệu đồng/năm. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát triển góp phần xây dựng đo thị văn minh của phường.

img_4646

Về chỉ tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới, Hội nông dân Thu Thủy tiếp tục phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, vận động nông dân tích cực chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế đúng hướng với đẩy mạnh 3 phong trào trọng tâm của nông dân, xây dựng các mô hình điển hình trong các phong trào.

img_4663

img_4748

Đại hội đã bầu 11 đ/c vào BCH Hội nông dân phường Thu Thủy khóa VI nhiệm kỳ 2018 – 2023, và bầu đoàn đại biểu ưu tú đi dự Đại hội đại biểu Hội nông dân Thị xã Cửa Lò trong thời gian tới./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh