Hội người cao Nghi Hải tuổi tổng kết hoạt động năm 2013

Đăng ngày 28/03/2014

Phát huy phong trào “tuổi cao gương sáng”, năm 2013 Hội người cao tuổi phường Nghi Hải đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, năm qua Hội đã kết nạp được 56 hội viên đưa tổng số hội viên lên 761 người đạt tỷ lệ tập hợp 88,8%. Hội viên người cao tuổi đã thể hiện vai trò tuổi cao gương sáng, tích cực tuyên truyền vận động con cháu thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tham gia công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hưởng ứng tích cực phong trào bảo vệ môi trường. Tỷ lệ gia đình văn hóa trong hội viên hội người cao tuổi đạt 93%.

Từ những kết quả đã đạt được, Hội cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2014, trong đó tiếp tục vận động hội viên phát huy khả năng của mình trong lao động sản xuất, trong xây dựng gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Dịp này, có 4 đ/c được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam, 10 tập thể và 21 cá nhân được Hội người cao tuổi Thị xã và UBND phường Nghi Hải trao thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2013./.