Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa” và đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ lần thứ 5

Đăng ngày 24/07/2015

15namVH

Mở đầu hội nghị đ/c Võ Văn Thọ- trưởng phòng văn hóa thông trình bày kế hoạch tổng kết và những nội dung cơ bản công tác tuyên truyền trước trong và sau Đại hội Đảng các cấp.

15namVH1

Sau khi nghe các thành viên Ban chỉ đạo và đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung kế hoạch tổng kết và tuyên truyền, đ/c Nguyễn Thị Dung- PCT UBND kết luận: Đối với kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa” …các phường cần có kế hoạch cụ thể tổ chức cấp phường có chất lượng, đồng thời hướng dẫn các khối dân cư triển khai tổ chức  đúng quy định thời gian, thiết thực, hiệu quả, chọn ra được gương điển hình để biểu dương, nhằm khích lệ toàn dân thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa”, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ  Hội.  Nhằm xây dựng con người  cón văn hóa, văn minh đô thị.

Đối với Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm quốc 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Các địa phương, cơ quan ban nghành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh băng nhiều hình thức, đặc biệt là công tác tuyên truyền bề nổi như băng rôn, cờ khẩu hiệu, Pa nô áp phích. Tuyên truyền vận động nhân dân  các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh lưu trú…treo cờ Đảng, cờ tổ quốc. Làm cho mọi tầng lớp nhân dân thực sự thấm nhuần và hưởng ứng tích cực vào các phong trào thi đua và hướng về Đại hội Đảng bộ TX lần thứ 5, tiến tới Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa thiết thực./.

                                                             Thanh Bình- Tạ Nhật