Cửa Lò biểu dương gương người tốt trong đồng bào công giáo

Đăng ngày 24/07/2015

conggiao

Báo cáo của Ban đoàn kết công giáo Thị xã Cửa Lò cho biết, đến nay, đồng bào công giáo trên trên toàn thị xã đã hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng, tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; Xây dựng nếp sống văn hóa; Giáo dục- y tế; Bảo vệ môi trường; Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Xây dựng an toàn trật tự xã hội; Từ thiện nhân đạo và đẹp trong đạo đức và nếp sống..Đến nay, cộng đồng giáo dân Cửa Lò đã có 240 hộ sản xuất kinh doanh giỏi; Số hộ khá, giàu trong bà con giáo dân chiếm 52 %; Hàng năm có khoảng 75 % hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; Nhiều giáo họ nhiều năm liên tục không có người sinh con thứ 3 như giáo họ Thượng Lộc, phường Nghi Hải; 5 hộ giáo không có có người vi phạm các tệ nạn xã hội..

conggiao1

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò đã tặng giấy khen cho 1 số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” 5 năm 2010-2015

Khắc Giang-Duy Quý