Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận tại thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 24/07/2020

Chiều ngày 24/7, tại thị xã Cửa Lò, Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng một số cán bộ tham gia công tác mặt trận tại thị xã Cửa Lò.

Báo cáo về một số kết quả về tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 đến nay nêu rõ: Ngay sau Đại hội, trong khoảng thời gian 9 tháng, MTTQ các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai 3 cuộc vận động lớn, đạt 253 tỷ đồng. Đặc biệt, trong khi chờ nguồn hỗ trợ của Chính phủ, MTTQ tỉnh đã chủ động, nhanh chóng chuyển sang kêu gọi, vận động ủng hộ gạo hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid -19 được trên 282 tấn và đã trao cho hơn 28.000 người dân. MTTQ các cấp đã và đang góp ý đối với văn kiện Đại hội; Đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành giám sát tại gần 3.460 đơn vị, tổ chức kiểm tra tại 2.624 đơn vị; Qua giám sát , cơ bản chính sách được thực hiện đầy đủ. MTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý văn bản từ tỉnh đến cấp huyện; Thiết lập hệ thống giao ban trực tuyến 03 cấp để quán triệt, triển khai công tác mặt trận…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi một số kinh nghiệm về công tác mặt trận, nhất là kinh nghiệm trong việc kêu gọi, vận động hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo.

                                                                     Đàm Hiền – Duy Quý