Hội nghị tổng kết dự án Quân dân y kết hợp giai đoạn 2006 – 2010

Đăng ngày 23/03/2014

 

Qua 5 năm thực hiện dự án kết hợp quân dân y đã đem lại hiệu quả thiết thực. Trước hết là xây dựng và huấn luyện được lực lượng dự bị động viên ngành y tế, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức của lãnh đạo các Sở y tế đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời huy được sức mạnh tổng hợp của lực lượng quân y, dân y trong việc ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, thực hiện chính sách xã hội và kết hợp khám chữa bệnh với việc thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Dự án còn góp phần củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực trọng điểm quốc phòng an ninh.
Ngoài làm rõ những ưu điểm và hạn chế qua 5 năm thực hiện dự án, Hội nghị còn bàn các giải pháp, kế hoạch để thực hiện dự án trong giai đoạn 2011 – 2015. Qua đó góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bộ đội và củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong tình hình mới.
Dịp này, Bộ y tế đã khen thưởng cho 75 tập thể và 130 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện dự án. Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng trao kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới cho 22 cá nhân là lãnh đạo Bộ y tế và các Bộ, ngành liên quan./.

Theo: Hữu Lương