Cửa Lò:Phân công nhiệm vụ tuyên truyền Lễ hội du lịch Cửa Lò 2011

Đăng ngày 23/03/2014

 

Sau khi thông qua kịch bản tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2011, Lễ rước bằng di tích lịch sử văn hóa chùa đảo Ngư và nội dung chương trình nghệ thuật Cửa Lò biển hẹn, Hội nghị đã tập trung bàn biện pháp tuyên truyền sao cho có hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó, UBND Thị xã giao cho Đài TTTH Cửa Lò phối hợp với Trung tâm văn hóa Thị xã và Đài tỉnh để thống nhất kịch bản tường thuật trực tiếp buổi khai mạc Lễ hội trên sóng Đài truyền hình Nghệ an NTV. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phim và sản xuất đĩa VCD quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò. Ngoài ra, Đài TTTH Thị xã phải nâng cao chất lượng, thời lượng tuyên truyền về Lễ hội du lịch và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13, đại biểu HĐND các cấp trên Website Cửa Lò và trên sóng phát thanh Đài TTTH Thị xã.
UBND Thị xã cũng đã phân công nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền và huy động lực lượng tham gia Lễ hội du lịch năm 2011 cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan. Phấn đấu, Lễ hội du lịch Cửa Lò năm nay được tổ chức tốt hơn và hoành tráng hơn năm trước.

Theo: Hữu Lương