Hội nghị nghe và tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo ĐH Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng ngày 05/06/2015

PCBL1Thành phần tham gia đóng góp ý kiến, gồm: các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ nghỉ hưu trên địa bàn, Thường trực Thị ủy, trưởng các phòng ban  ngành UBND thị xã, Văn phòng Thị ủy và Chủ tịch HĐND,UBND các phường.

Tại hội nghị có 20 ý kiến góp ý, đa số đồng tình với dự thảo văn kiện; Các ý kiến đóng góp tập trung vào kết quả đạt được, nêu lên những hạn chế, khó khăn, qua đó tìm ra những giải pháp để phát triển kinh tế – xã hội Thị xã trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu cũng có những ý kiến tâm huyết như: Đảng bộ thị xã cần quan tâm đến vấn đề quy hoạch đất đai, môi trường, vấn đề quảng bá, xây dựng thương hiệu Thị xã đô thị du lịch biển ngày càng phát triển bền vững, quan tâm kêu gọi đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cuả nhân dân gắn với nếp sống văn minh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo ổn định cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, nhiều ý kiến tập trung cho công tác xây dựng Đảng TX ngày càng lớn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã Cửa Lò ghi nhận những đóng góp tích cực của các đại biểu và cán bộ hưu trí cho văn kiện và chỉ đạo các ban ngành liên quan tiếp thu các ý kiến để hoàn thành dự thảo văn kiện chính trị quan trọng này./.

Đàm Hiền