Đảng bộ cơ quan khối dân, Chi bộ nhà khách Nghệ an 2 đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng ngày 05/06/2015

DH Khoidan1Đảng bộ cơ quan khối dân được thành lập cuối năm 2014 trên cơ sở tách từ đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể thị xã với 6 chi bộ cơ sở. Ngay sau khi thành lập, đảng bộ đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, hoàn thiện quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác và phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành. Đồng thời, tập trung lãnh đạo các chi bộ, cán bộ đảng viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, các tổ chức đoàn thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, đặc biệt là Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã và Thị đoàn Cửa Lò đã được nhận cờ thi đua xuất sắc của tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đại hội đã tập trung trí tuệ, tinh thần đoàn kết, dân chủ để cùng nhau xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bà Trần Thị Thanh Thúy tái cử chức Bí thư đảng bộ. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ V vào tháng 8 tới đây.

ĐH Khoidan2

Chiều cùng ngày 5/6/2015, Chi bộ nhà khách Nghệ An 2 cũng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đ/c Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy-Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chi bộ nhà khách Nghệ An 2 đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt hoạt động du lịch trên địa bàn và chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Tổng doanh thu tăng bình quân hàng năm 10%, nộp ngân sách đạt 100% chỉ tiêu, tăng 50% so với đầu nhiệm kỳ. 5 năm qua, đơn vị luôn thực hiện tốt cắc phong trào thi đua nên đã được UBND Tỉnh tặng bằng khen, giấy khen các loại. Đặc biệt năm 2014 được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

Đại hội cũng đã đưa ra mục tiêu cho nhiệm kỳ mới, trong đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng doanh thu hàng năm từ 10 – 20%/năm. Tại đại hội  nhiệm kỳ 2015 – 2020, chi bộ nhà khách Nghệ an 2 đã bầu BCH khóa mới gồm 3 đ/c và bầu 1 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

         Hữu Lương -Tạ Nhật