Hội nghị hướng dẫn những người ứng cử tiếp xúc cử tri

Đăng ngày 26/03/2014

Sau 3 lần hiệp thương, thị xã Cửa Lò đã thống nhất giới thiệu 44 người tham gia ứng cử để bầu 30 đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Hội đồng bầu cử thị xã cũng đã thông báo danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016 được bầu trên địa bàn.

Trước khi tổ chức các cuộc tiếp xúc với cử tri, UBMT TQ thị xã đã hướng dẫn cho những người tham gia ứng cử lần này một số nội dung trọng tâm trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; Trong đó tập trung vào yêu cầu, mục đích, hình thức, nội dung của người ứng cử và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong vận động bầu cử. Qua đó, tạo cho người ứng cử tiếp xúc cử tri để thông báo dự kiến chương trình hành động của mình nếu trung cử. Đây cũng là dịp để cử tri Cửa Lò có sự lựa chọn, đánh giá, bầu người đại biểu ưu tú vào HĐND.