Hội nghị điểm cho quân nhân dự bị năm 2014 tại Cửa Lò

Đăng ngày 26/09/2014

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, đại diện ban chỉ huy quân sự 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã được theo dõi lý thuyết về quy trình tổ chức sinh hoạt chính trị cho quân nhân dự bị; Trực tiếp chứng kiến việc chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 60 quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy, quản lý các đơn vị dự bị động viên quý III năm 2014 của Ban chỉ huy Thị xã Cửa Lò. Số tiền được chi trả trong đợt này là trên 21 triệu đồng.

Cũng tại buổi sinh hoạt này, Ban CHQS TX Cửa Lò đã phối hợp, phổ biến đến cán bộ dự bị động viên một số nội dung như: Tình hình thời sự kinh tế chính trị quốc tế, trong nước của tỉnh Nghệ An và TX Cửa Lò 9 tháng đầu năm 2014; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ dự bị động viên trong quý II năm 2014, sinh hoạt theo đầu mối các đơn vị; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của quân nhân dự bị động viên, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi có lệnh động viên.

Thông qua buổi sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm nhằm kiểm tra khả năng tập trung của lực lượng dự bị động viên, nắm chắc số lượng, chất lượng làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn biên chế, bổ nhiễm, miễn nhiệm giải ngạch quân nhân dự bị theo kế hoạch, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới./.                                                                 

 Thanh Bình- Tạ Nhật