Hội LHPN Nghi Hòa thực hiện 10 chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2016- 2021

Đăng ngày 12/05/2016

nhoa5

ĐHNghiHoa4

Xây dựng được hàng chục  mô hình mang lại thu nhập cao, giảm được 74 hộ nghèo, 100% gia đình cán bộ, 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa…là kết quả nổi bật mà nhiệm kỳ qua Hội LHPN phường Nghi Hòa đã đạt được. Ngoài ra, các phong trào các cuộc như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”…được hội viên hưởng ứng tích cực. Trong nhiệm kỳ có 92% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Duy trì và phát triển 19 tổ nhóm tiết kiệm, quản lý sử dụng tốt nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách, với dư nợ hiện nay là gần 4 tỷ đồng. Tiêu biểu là các chi hội: Hải Bằng 1, Tây Hòa, Trung Hòa…

Tại đại hội, ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu cũng đã thảo luận đưa ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt 10 chỉ tiêu cơ bản được đề ra trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐHNghiHia3

ĐHNghiHia2

Dịp này, Hội LHPN phường Nghi Hòa đã bầu 15 người vào BCH khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu 13 đại biểu đi tham dự đại hội cấp trên./.

 

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh