Cửa Lò thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc hành nghề Y, Dược tư nhân

Đăng ngày 12/05/2016

Theo đó Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn Thị xã Cửa Lò nói trên gồm 06  thành viên, trong đó Bác sỹ Phan Văn Thế – Trưởng phòng y tế Cửa Lò làm Trưởng đoàn, Bác sỹ Nguyễn Đình Khuê- Giám đốc Trung tâm y tế thị xã làm Phó đoàn;  các Đ/c Nguyễn Đậu Hà- Phó phòng tài chính – kế hoạch thị xã, Dương Thị Sơn Hải-Phó phòng y tế thị xã, Nguyễn Khắc Giang-Phó đài PTTH Cửa Lò và Nguyễn Việt An, cán bộ Bệnh viện đa khoa Thị xã làm thành viên

Quyết định  nói trên cũng giao nhiệm vụ Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn Thị xã Cửa Lò tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các văn bản pháp luật về kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn Thị xã

Cơ sở để xử lý các trường hợp vi phạm căn cứ vào Luật dược, Luật khám chữa bệnh số 40, ngày 23/11/2009, Nghị định số 176, ngày 14/11/2013 của Chỉnh phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văm bản có liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân

Quyết định về việc Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn Thị xã Cửa Lò cũng yêu cầu Trưởng đoàn khi tiến hành kiểm tra, thanh tra thì mời thêm Phòng quản lý hành nghề Sở y tế, Thanh tra Sở y tế, công an Thị xã, Tổ công tác Đội quản lý thị trường số 2, Trưởng trạm y tế 7 phường cùng tham gia

 

                                                                             Khắc Giang