Hội cựu TNXP Thị xã: Đại hội khóa 3 nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 08/09/2016

DaihoiTNTX

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP, nêu gương sáng: “Trẻ xông pha, già mẫu mực” trong nhiệm kỳ qua Hội cựu TNXP Thị xã Cửa Lò đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

DaihoiTNTX1

DaihoiTNTX2

DaihoiTNTX3

Đặc biệt là đã làm tốt việc xây dựng nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, với tỷ lệ năm sau luôn cao hơn năm trước từ 10 – 15%. Đầu nhiệm kỳ số quỹ mới chỉ có 85 triệu đồng, đến nay sau 5 năm vận động, kêu gọi sự hưởng ứng của hội viên thì số quỹ của Hội cựu TNXP Thị xã Cửa Lò đã có 456 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ 10 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên với tổng số tiền là 460 triệu đồng.

DaihoiTNTX5

DaihoiTNTX4

DaihoiTNTX6

DaihoiTNTX7

Tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức Hội hoạt động có chất lượng, hiệu quả, vận động ủng hộ tinh thần, vật chất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

DaihoiTNTX8

Với tinh thần dân chủ, đổi mới đại hội lần này đã bầu 9 đ/c vào BCH khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý