Hiệp thương cử Trưởng ban dân vận Thị ủy Nguyễn Quang Tiêu giữ chức vụ Chủ tịch UB MTTQ thị xã

Đăng ngày 09/11/2020

Sáng ngày 09/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị lần thứ 5 – khóa VI, nhiệm kỳ 2019 -2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Thị Dung – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Thị ủy; Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, GĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã cùng đại diện lãnh đạo Ban tổ chức, Ban dân vận thị ủy và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã.

Tại hội nghị, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò đã thông qua Thông báo cho thôi làm Ủy viên Ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Nghe công văn số 63 của Ủy ban MTTQ tỉnh; Thông báo 33 của BTV Thị ủy về công tác cán bộ; Nghe tờ trình của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò về hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã khóa VI; Tờ trình đề nghị hiệp thương bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Với tinh thần, trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, hội nghị đã thống nhất cử bổ sung 06 vị làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò khóa VI và thống nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận, giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2019  – 2024./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh