HĐND TX.Cửa Lò: Kỳ họp bất thường để thông qua Đề án nâng cấp phát triển Thị xã lên Đô thị loại III

Đăng ngày 20/03/2014

 

Trong kỳ họp này, Đ/c Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND Thị xã đã báo cáo tóm tắt Đề án dự thảo đề nghị công nhận Thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III. Tiếp đó, đại diện các phòng, ban, ngành và các vị đại biểu HĐND Thị xã có mặt đã phát biểu đóng góp ý kiến. Phần lớn các ý kiến này đã đồng tình với các nội dung trong đề án dự thảo đã nêu. Tuy nhiên, đề án vẫn còn số vấn đề như: Một số số liệu trong bản đề án còn chưa chính xác, một số chỉ tiêu cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

Trước đó, Ban thường vụ Thị uỷ cũng đã triệu tập cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã mở rộng để nghe ý kiến đóng góp cho Đề án dự thảo đề nghị công nhận Thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III và bộ phim tài liệu: Cửa Lò hướng tới đô thị loại III do Đài TTTH Thị xã sản xuất.

Cuối buổi làm việc, 100 % đại biểu HĐND Thị xã có mặt đã biểu quyết thông qua bản dự thảo đề nghị công nhận Thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III, giao cho UBND Thị xã hoàn chỉnh đề án và các thủ tục, hồ sơ, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Theo: Khắc Giang